Σημείωμα #2677

Αύξων Αριθμός2677
Σημείωμα Χρονολογία8 ᾿Ιανουαρίου 1406
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ κῦρ παπᾶς ᾿Ιωάννης τοῦ παπᾶ ᾿Επιφαν(ίου) καὶ ἐμπαλὶς τῆς ᾿Αγχέλιας ἐκοπίασεν ἠς τὸν ἀφέντ(η) τὸν ρύγα τὸν ρὲ Τζουὰν καὶ ἐπαρακάλισέν τον καὶ ἔκοψεν ἀπὲ τὸ χρίος τοῦ αὐτοῦ μοναστηρίου ἀπὲ τὰ δημόσια τῆς αὐτῆς μονῆς ν(ο)μ(ίσματα) ροε' · καὶ ἀπέσπασεν καὶ ἅλας ἀπὲ τὸν ἅγιον Λάζαρον μόδ(ια) μ' καὶ Κύριος ὁ Θεὸς νὰ τον πολλ(υ)χρων(ίσῃ) · ἐχρ(ονίας) τοῦ ᾿Αδὰμ Ϛ ιε', εἰ δὲ τοῦ Χριστοῦ εχρ(ονίας) αυϚ' (f. 115v).


ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Paris. 1588, ó. 35. PLP. 8444
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΑγχίαλος (Πάφος, Κύπρος)
ΙδιότηςΗΓΕΜΩΝ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα(βάιλος της Γένουα στην Achelia- Κύπρος- βλ. PLP)
Μονή(μονή Ιερέων, Πάφος, Κύπρος. βλ. ΡἃΡ)
Ναόςναός Αγίου Λαζάρου
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός ΧειρογράφουΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΗΓΕΜΟΝΑ ΧΡΕΩΝ ΜΟΝΗΣ
Δωρεά Περιουσίαςναι
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία