Σημείωμα #2679

Αύξων Αριθμός2679
Σημείωμα Χρονολογία18 ᾿Απριλίου περί τό 1406
Σημείωμα+ τῆ αυτῆ ἡμέρα ἐκημήθη ὁ δουλος του Θ(εο)υ Ϊωανίκης (μον)αχ(ὸς) | καὶ μνσθ(η)τ(ι) αὐτ(ὸν) · Κ(ύρι)ε ἐν τϊ βασϊλ(εία) + (f. 46v).Κώδικας ΧρονολογίαΤραπεζοῦς, Μονῆς ἁγ. Γεωργίου Περιστεριώτου
Εκδόσεις ΣημειώματοςBryer, Obits, ó. 133.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Ιωαννικίου
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία