Σημείωμα #2686

Αύξων Αριθμός2686
Σημείωμα Χρονολογία1 Φεβρουαρίου 1408
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐκοιμήθη ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ Χρουσὴ ἀπ(ὸ) [τὴν] Φάληαν ἡ μετονομασθεῖσα (μον)αχ(ὴ) Χρυσάνθα καὶ μακαρίσατε αὐτὴν, ἔτους Ϛωυη (? = αυη'?) τοῦ Χριστοῦ (f. 142v).Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Paris. 1588, ó. 36.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΦάλιαν (Κύπρος)
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΦάλιαν (Κύπρος)
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Χρουσής, μετονομασθείσας Χρυσάνθας
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία