Σημείωμα #2687

Αύξων Αριθμός2687
Σημείωμα Χρονολογία2 Αὐγούστου 1408
Σημείωμα᾿Εγράφησαν αἱ βίβλοι αὗται ὅτε τὸ μηναῖον σὺν τὰ ἰδιόμελα τοῦ χρόνου ὅλου, τριῴδιον δὲ καὶ ὀκτώηχος, μετὰ δὲ καὶ ἐκλεκτοὺς κανόνας τῶν ἁγίων διὰ χειρὸς ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, τάχα δὲ καὶ ἀναξίου ἐπισκόπου Θεοδούλου τοῦ ποτε Τραπεζοῦντος ἐν τῇ Μοσχοβίων πόλει μετὰ ἀσθενείας, καὶ μακρονοσίας καὶ κόπου πολλοῦ. Καὶ οἱ τοῦτο ἀναγινώσκοντες εὔχεσθε ὑπὲρ τῆς ἐμῆς ψυχῆς, ὅπως τύχω ἐλέους ἐν τῆ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ἵνα καὶ ὑμεῖς τὸν μισθὸν λήψεσθε παρὰ
τοῦ φιλανθρώπου καὶ ἐλεήμονος Θεοῦ ἡμῶν. ᾿Ετελειώθη τῷ Ϛ ιϚ' μηνὶ Αὐγούστῳ ἡμέρᾳ β'.Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςΧρυσάνθου, ᾿Εκκλ. Τραπεζοῦντος, ó. 258. PLP 7270
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜηναῖον. Τριώδιον. ᾿Οκτώηχος
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεόδουλος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως(Θεόδουλου) από την Τραπεζούντα
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΤραπεζούντα, Μόσχα
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαεπίσκοπος Μόσχας (;)
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά ΓεγονόταΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΨΥΧΗΣ·εὔχεσθε ὑπὲρ τῆς ἐμῆς ψυχῆς, ὅπως τύχω ἐλέους ἐν τῆ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως,
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία