Σημείωμα #2705

Αύξων Αριθμός2705
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1412
Σημείωμα῾Η παροῦσα βίβλος ἐγράφη παρ᾿ ἐμοῦ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις ἐλαχίστου Στεφάνου καὶ οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθε ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις ἐλαχίστου Στεφάνου καὶ οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθε ὑπὲρ ἐμοῦ διὰ τὸν Κύριον. ᾿Εν ἔτει Ϛ κ' ἰνδ. ε'
Κώδικας ΧρονολογίαFirenze, Laurent. 75, 11 (ἔτ. 1412)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBandini, Cat. Laurent. ΙΙΙ, ó. 159. Κακουλίδη, Μ. Προδρόμου, ó. 26.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΣτέφανος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία