Σημείωμα #2706

Αύξων Αριθμός2706
Σημείωμα Χρονολογία10 ᾿Ιανουαρίου 1413
Σημείωμα’Ετελειώθη μηνὶ ἰανουαρίῳ δεκάτῃ ἰνδικτιῶνος Ϛ' τοῦ Ϛ κα' ἔτους ὑπὸ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις ἐλαχίστου Στεφάνου (f. 169v).
Κώδικας ΧρονολογίαVenet. Marc. 469
Εκδόσεις ΣημειώματοςΚακουλίδη, Μ. Προδρόμου, ó. 26.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐριπίδης
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΣτέφανος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία