Σημείωμα #2740

Αύξων Αριθμός2740
Σημείωμα Χρονολογία6 Μαΐου 1420
Σημείωμα῎Ετους Ϛ κη' ἰνδ. ιβ' μηνὶ | μαΐω Ϛ' Θ(εο)ῦ τὸ δῶρον καὶ | τοῦ Γεδεὼν πόνος. | Ζωσιμᾶ ἱερομονάχου καὶ πνευματικοῦ πατρὸς.


Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας εἰλητάριον 46
Εκδόσεις ΣημειώματοςΧρυσοστόμου Λαυριώτου, Εἰλητάρια, ó. 402.
Χειρογράφου Περιεχόμενο῾Η θεία λειτουργία τῶν προηγιασμένων
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓεδεών
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία