Σημείωμα #2741

Αύξων Αριθμός2741
Σημείωμα Χρονολογία19 ᾿Ιουνίου 1420
ΣημείωμαΘ(εο)ῦ τὸ δῶρον | καὶ τοῦ Γεδεὼν πόνος | ῎Ετους Ϛ κη' ἰνδ. ψ' μηνὶ | ἰουνίω ιθ'
Ζωσιμᾶ ἱερομονάχου καὶ πν(ευματ)ικοῦ π(ατ)ρ(ὸ)ς.

Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας εἰλητάριον 10 (ἔτ. 1420)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΧρυσοστόμου Λαυριώτου, Εἰλητάρια, ó. 395.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜ. Βασιλείου, Λειτουργία
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία