Σημείωμα #2750

Αύξων Αριθμός2750
Σημείωμα Χρονολογία 17 Σεπτεμβρίου 1421
Σημείωμα᾿Ετελειώθη μηνὶ σεπτεμβρίω ιζ' ἰνδ(ικτιῶνος) η' | τοῦ Ϛοῦ οῦ λοῦ ἔτους ὑπὸ Γεωργίου Δούκ[α...] (f. 98r).
Κώδικας ΧρονολογίαΕὐριπίδου, ῾Εκάβη, ᾿Ορέστης
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Euripides, ó. 150. Κομίνη, Πίνακες, ó. 21. PLP 5689
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓεώργιος Δούκας
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία