Σημείωμα #2751

Αύξων Αριθμός2751
Σημείωμα ΧρονολογίαΔεκέμβριος 1421
Σημείωμα᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν εὐχολόγιον ἐν ᾿Αθήναις, ἐν μηνὶ δεκεβρίῳ, ἰνδικτ. α' τοῦ Ϛ λ' ἔτους .
Κώδικας ΧρονολογίαΔράμα, Μονῆς Κοσινίτζης 324
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ᾿Αθηναῖοι, ó. 21.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐχολόγιον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΑθήνα
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία