Σημείωμα #2823

Αύξων Αριθμός2823
Σημείωμα Χρονολογία
Σημείωμα θκε´ βοήθη μοι τῷ σῷ δούλῳ ᾿Αντωνίῳ τῷ Μαλασπίνᾳ. (f. 1 v)

+ Σύν Θεῷ κτῆμα ἡ παροῦσα βίβλος
᾿Αντωνίου Μαλασπίνα τοῦ Φωκαέως
Κώδικας ΧρονολογίαNeapolitanus ΙΙ Ε 20
Εκδόσεις ΣημειώματοςLameere, Gregoire de Cypre, ó. 63-65
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΑντώνιος Μαλασπίνας
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΦώκαιας
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΦώκαια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία