Σημείωμα #2824

Αύξων Αριθμός2824
Σημείωμα Χρονολογία
Σημείωμαἐτελειώθη μηνί ἰαννουαρίω δεκάτη ἰν(δικτιῶνος) Ϛης τοῦ Ϛοῦ τοῦ κᾶ ἔτους· ὑπό τοῦ ἐν ἱερομονάχοις ἐλαχίστου στεφάνου. (f. 169v)

Κώδικας ΧρονολογίαVenice, Bibliotheca Nationale Marciana, greco 469 (No. di collocazione 799), 1413
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Euripides, σ.68
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΣτέφανος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία