Σημείωμα #2838

Αύξων Αριθμός2838
Σημείωμα Χρονολογία1433
Σημείωμα᾿Ετελειώθη τό παρόν ψαλτικόν βιβλίον γραφέν παρ´ ἐμοῦ τοῦ ἐλαχίστου ἱερομονάχου Μάρκου τοῦ ἐκ Ξανθοπούλων, συνδρομῇ καί ἐξόδῳ τοῦ τιμιωτάτου ἱερομονάχου Νεοφύτου ἐν ἔτει Ϛ τ μ β ´ (1433) ἰνδ. ιβ´ μηνί Σεπτεμβρίῳ α´ ἡμέρα γ´. (f. 321)
Κώδικας ΧρονολογίαΆγιο Όρος, Βατοπέδι, αριθμ. 1527, 15ος αι. (1433)
Εκδόσεις ΣημειώματοςEustratiades, Vatopedinos, Vatopedi, ó. 238
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτική
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜάρκος Ξανθόπουλος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία