Σημείωμα #2866

Αύξων Αριθμός2866
Σημείωμα Χρονολογία15ος αι.
Σημείωμα‘Η βίβλος αὕτη τοῦ Φραγκίσκου Βαρβάρου ἐστίν, μᾶλλον δε τοῦ παντός φίλου καί ἀνδρός καλοῦ κἀγαθοῦ (f. 112v)

Κώδικας ΧρονολογίαParis, Bibl. National, αρ. 128 s, 15ος αι.
Εκδόσεις ΣημειώματοςAstruc-Concasty, Supplement grec, ó. 543
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια´Οπως ο Η. Omont το εξέδωσε στο La Bibliofilia, t II (1900-1901) pp. 136-137 ήταν χαραγμένα δύο ονόματα · από τη μία πλευρά του Φιλέλφου και από την άλλη του Ουἰκτωρίνου Φελτρίου.
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία