Σημείωμα #2867

Αύξων Αριθμός2867
Σημείωμα Χρονολογία1422
Σημείωμαἐγράφη ἡ παροῦσα τῶν λέξεων βίβλος χειρί Πέτρου Κρητικοῦ τοῦ ἐκ ῾Ρεθείμνου πόλεως. ἐγράφη ἐν πόλει Μαντ(ουᾳ) ἐν ἔτει Ϛ τ λ´ , ἡμέρᾳ σα(ββάτῳ), ἐν μηνί ἰουλίῳ η´

Κώδικας ΧρονολογίαLaur.55, 1, 15ος αι. (1422)
Εκδόσεις ΣημειώματοςGamillscheg, Jïb 24(1975), σ.137 PLP 23082
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΠέτρος Κρητικός
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΡέθυμνο, Κρήτη
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΡέθυμνο, Κρήτη, Μάντουα (Μάντοβα) (Ιταλία)
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ Με βάση το PLP, ο Πέτρος έγραψε κατ' εντολήν του Ουικτωρίνου (Vittorino da Feltre).
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία