Σημείωμα #2876

Αύξων Αριθμός2876
Σημείωμα Χρονολογία1446
Σημείωμαἐγώ ὁ ᾿Αρσένιος τό ἠγόρασα. (f.30v)

Σε άλλη στήλη από άλλο χέρι σημειώνεται· ἡγοράσθη τό παρόν βιβλίον τό τοῦ ἁγίου Μαξίμου διά ὑπέρπηρα ὀκτώ ἀπό τῶν μοναχῶν Νίφων...
οἷος ὅσα.
ἔτους αυμς´

Εἰς τόν βίον καί τήν ἄθλησιν τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν καί ὁμολογητοῦ Μαξίμου.= BHG .1234

Κώδικας ΧρονολογίαBibl. civitatis genevensis, αρ.30, 10ος αι.
Εκδόσεις ΣημειώματοςVorst C. Van de.Delehaye, Catalogus codicum hagiograficorum, ó. 197
Χειρογράφου Περιεχόμενο5 διάλογοι του αγίου Αθανασίου για την Αγία Τριάδα
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΑρσένιος, Νίφων
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός ΧειρογράφουΑΓΟΡΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΑρσένιος
Ηλικία