Σημείωμα #2879

Αύξων Αριθμός2879
Σημείωμα Χρονολογία1436
Σημείωμαἔτει Ϛ ω λ δ´ ἰνδ. θ´, σελήνης Κύκλος ιβ´, ἡλίου κύκλος α´, νομικόν φάσκα ἀπ(ριλλί)ω α´, | Χριστοῦ πάσχα ἀπριλλίω 3´ , ἡ ἀποκρέα φεβρουαρίω ι´ , τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἡ ἡμέρα κς´.(f. 200v)

Αὕτη ἡ βίβλος Θέωνος | μοναχοῦ καί τάχα ῥακενδίτου.| ἐν Ϛ τ μ δ´ ἔτει, ἰνδ. ιδ´ (f.225)
Κώδικας ΧρονολογίαBiblioteca de El Escorial, αρ. 543, 14ος αι.(=1326)
Εκδόσεις ΣημειώματοςAndres Escorial, ΙΙΙ, ó. 185-186
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία