Σημείωμα #2880

Αύξων Αριθμός2880
Σημείωμα Χρονολογία1400
Σημείωμα Amico in Creta ruri commoranti,

In Creta, a. 1400, m. sept. vel oct.

...ἐγώ δέ μέχρι τούτου παραμυθούμενος τῇ Κοινωνίᾳ τῶν φίλων, ὑπεξιόντων ἠρέμα περιλειφθήσομαι μόνος, ἐπεί καί ὁ καλός Δημήτριος μετ´ ὀλίγου πλευσεῖται, ὅ τε χρηστός ἱερεύς νῦν ἔγνω καί αὐτός παρ´ ὑμᾶς ἀφικέσθαι. ὑμεῖς μέν οὖν δῆλον ὡς ἐπ´ ἀλλήλοις τρυφήσετε...

Κώδικας Χρονολογίααρ. 66, 15ος αι.(=1400)
Εκδόσεις ΣημειώματοςLoenertz, Correspodance de Manuel Calecas, ó. 260
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕπιστολή
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚρήτη
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία