Σημείωμα #2886

Αύξων Αριθμός2886
Σημείωμα Χρονολογία12 Αυγούστου 1423
Σημείωμα+ ᾿ετελειώθη ἐν μηνί αὐγούστω ιβ´η . ἰν ος . α´ . ἔτους Ϛ ου τ λ α ου ´ (=1423) χειρί μεν / γραφεῖσα διακόνου γεωργίου του χρυσοκόκκη· ἀναλώμασι δέ καί/ δαπάναις φραγκίσκου τοῦ φιλέλφου· ἴδιον κτῆμα τήν βίβλον / ποιησαμένου· +

+ὧδε γεωγραφίη λάχε στράβωνος τέλος ἤδη·
ἥν χρυσοκόκκης γράψε γεώργιος χέρσιν ἑῇσι·
φραγγίσκου φιλέλφοιο πορόντος διφθέρας καί τἄλλα
ἀναλώματα πάντα· ποιησαμένου ἑόν κτήμα
πυκτίδα ἀρίστην ἄγαν· ἠδέ σοφίας πλήρη· + (f. 305v)

Κώδικας ΧρονολογίαBibl. de El Escorial, αρ. 146 (Τ.ΙΙ.7), 15ος (1423)
Εκδόσεις ΣημειώματοςRevilla, Escorial, ó. 471-473 Vogel-Gardthausen, Schreiber, ó. 86-87. PLP 31141
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣτράβων Γεωγραφία
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓεώργιος Χρυσοκκόκης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςκληρικός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία