Σημείωμα #2887

Αύξων Αριθμός2887
Σημείωμα Χρονολογία1422
Σημείωμα+᾿Ετελειώθη ἡ παροῦσα τοῦ ᾿Αριστοτέλους πραγματεία, / διά χειρός (μεν add. sup. lin.) ἐμοῦ Γεωργίου διακόνου τοῦ Δο/ κειανοῦ, καί ἄρχοντος τῶν ἀντιμινσίων, | τῆς ἁγιωτάτης τοῦ Θεοῦ μεγάλης ἐκκλησίας, | συνδρομῆ (δέ add. sup. lin.) καί ἐξόδω, τοῦ μισέ Φραγκίσκου | Φιλέλφου, κατά μῆνα νοέμβριον, τῆς α ης / ἰνδικτιῶνος· τοῦ ἑξακισχιλιοστοῦ· ἐνακοσι|οστοῦ· τριακοστοῦ πρώτου ἔτους · ἡμέρα δευ|τέρα· ὥρα τετάρτη τῆς νυκτός, ἐν Κωνσταν|τινουπόλει· τόν δέ γε ῥηθέντα μισέ Φραγ|κίσκον Φιλέλφον, ὀφείλουσιν ἅπαντες |ἀγαπᾶν, καί ὅτι ὑπάρχει φίλος καλός, καί | ὅτι καί τοῖς γράφουσιν αὐτῶ, παρέχει τήν φιλο|τιμίαν ἀξίαν, ὡς αὐτό ἔργω πεπληροφό|ρημαι +
Μονοκονδυλιά· +τέλους τῶν Νικομαχείων ἠθικῶν τοῦ ᾿Αριστοτέλους· + (f. 140)
Κώδικας ΧρονολογίαVat. gr. 1689, 15ος αι. (=1422)
Εκδόσεις ΣημειώματοςGiannelli-Canart, Codices Vaticani, ó. 8- 9
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΑριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓεώργιος Δοκειανός
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚωνσταντινούπολη
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα"άρχων των αντιμινσίων"
Μονή
Ναόςαγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία