Σημείωμα #2890

Αύξων Αριθμός2890
Σημείωμα Χρονολογία1425
ΣημείωμαΧριστόφορος ὁ γαράθονος | C GARAToNVS. TARVI SI NVS. (f. 257)


Κώδικας ΧρονολογίαVatic. gr. 84, 15 ος αι.
Εκδόσεις ΣημειώματοςMercati, Scritti, ó. 113
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΈργα του Λιβάνιου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΧριστόφορος Γαράθων (;)
Τόπος Καταγωγής Γραφέως(Ταρβίσινος = εκ Τάραντος;) (Ιταλία)
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΤάρας, Ιταλία
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία