Σημείωμα #2889

Αύξων Αριθμός2889
Σημείωμα Χρονολογία1 Ιουνίου 1444
Σημείωμα῎Ηθεσ´ ᾿Αριστοτέλους μεγάλοῖς καλοῦ τ´ ἀγαθοῦ τε
τοῦδε μέχρι πέρασιν βάλλων Δημήτριος ἦλθεν
Σγουρόπουλος, γράψας Φραγκίσκῳ ταῦτα Φιλέλφῳ.
᾿Εγράφη ἐν Μεδιολάνῳ ἀπό τῆς τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ γενέσεως
ἔτει α υ μ δ´ (=1444), τῇ α´ ἰουλίου (f. 228)

Κολοφών· Σύ φράσιν ἐκ τέχνης, Δημήτριε κόσμε Φαλήρων,
τυγχάνεις γεγραφώς· ταύτην Δημήτριος ἄλλος
Σγουρόπουλος γέγραφεν Φραγκίσκῳ χειρί Φιλέλφῳ


Κώδικας ΧρονολογίαBibl. Laurent. 13 du pluteus 81, 15ος αι. (=1444)
Εκδόσεις Σημειώματος Lettres de Francois Filelfe, ó. 171Bandini, Catalogus Laurentianae, ΙΙΙ, ó. 227 , Vogel- Gardthausen, Schreiber, ó. 105. PLP 25014
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΑριστοτέλους Ηθικά, Δημήτριος Φαληρέας De elocutione
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔημήτριος Σγουρόπουλος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΜεδιολάνο (Μιλάνο) (Ιταλία)
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία