Σημείωμα #2929

Αύξων Αριθμός2929
Σημείωμα Χρονολογία31 Μαΐου 1454
Σημείωματὸ παρῶν βιβλίον ὑπάρχη τοῦ ἐνδοξοτάτου ἀρχοστρ(ατήγου) κυροῦ γεωργ(ίου) τοῦ καντακουζηνοῦ · ἐνέτυχον δὲ αὐτὸς τοῦτο ἐν τῷ σμεντερόβῳ ἐν μηνὶ μαΐῳ λα'. ἰνδ. β' τοῦ Ϛ ξβ'. ἔτους· + δημήτρ(ιος) λάσκαρις, ὁ νοτάριος (f. 174v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Palat. 278
Εκδόσεις ΣημειώματοςStevenson, Cod. Palat. , σ. 154. PLP 10959
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔημήτριος Λάσκαρης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΣμεντέροβο
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματααρχιστράτηγος, νοτάριος;
Εκκλησιαστικά Αξιώματανοτάριος;
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία