Σημείωμα #2928

Αύξων Αριθμός2928
Σημείωμα Χρονολογία19 Μαΐου 1454
Σημείωμα῎Ετους Ϛ ξβ μὴν Μαΐῳ ιθ' κβ τὸ αὐτῶ έτη...
Κώδικας ΧρονολογίαModena 124 (ὰ, ὣ, 5,7)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 162.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία