Σημείωμα #2939

Αύξων Αριθμός2939
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1456
Σημείωμαδιεξοδ .. πανιερωττ καὶ θεοπροβλήτου ἐπισκόπου ἀρσινόης καὶ ρωμαίων μ(ητ)ροπόλεως πάμφου κυροῦ νικολάου... ἐγράφη παρ᾿ ἐμοῦ γρηγορίου ἁμαρτωλοῦ... μεγαλομάρτυρ γεωργίου ἐν ἔτει αυνστ Χ(ριστο)ῦ.
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1155
Εκδόσεις ΣημειώματοςΤσικνοπούλου, ᾿Επίσκοποι, σ. 182.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓρηγόριος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΑρσινόη, Πάφος, Κύπρος
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαεπίσκοπος Αρσινόης
Μονή
ΝαόςΝαός μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΡωμαίοι
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία