Σημείωμα #2940

Αύξων Αριθμός2940
Σημείωμα Χρονολογίαὴ. 1456
Σημείωμανικώλαοσ επίσκοπωσ παμφου (f. 145).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1313
Εκδόσεις ΣημειώματοςΤσικνοπούλου, ᾿Επίσκοποι, σ. 182.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΠάφος
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαεπίσκοπος Πάφου, Νικόλαος
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία