Σημείωμα #2945

Αύξων Αριθμός2945
Σημείωμα Χρονολογία25 Σεπτεμβρίου 1407
Σημείωμα῾Ο ὑιός μου ὁ Θεόδωρος ἐγεννήθη ἐξημερόννωντ(α) κυριακ(ῆς) πρωοῦ (= πρωΐ) παρὰ τὸ μεσονύκτιον εἰς τὰς κέ τοῦ σεπτεμβρίου, ὅταν ἐκατέβην ὁ ρῆγας εἰς τὸν Κάμπον · τὸ ζώδιόν του ἔνι λέων καὶ ὁ πλανήτης του ὁ (ἥλιος), ἐνχρονίας (α)υζ', ἰνδ(ικτιῶνος) ιε' (f. 57v).
Κώδικας ΧρονολογίαMilan. Ambros. 399 (G 56 sup.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes ΙΙ, σ. 40. Darrouzs, Autres mss., σ. 150.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚάμπος (Κύπρος;)
ΙδιότηςΗΓΕΜΩΝ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα"όταν εκατέβη ο ρήγας εις τον κάμπον"
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση Θεοδώρου, υιού του γραφέως
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΘεόδωρος
Ηλικία