Σημείωμα #2949

Αύξων Αριθμός2949
Σημείωμα Χρονολογία22 Νοεμβρίου 1420
ΣημείωμαΜηνὶ νοευρήῳ ἠς τὰς κβ' τῆς ἄνωθε ἐχρωνήας, ἡμέρᾳ σαβάτῳ, ἐκημήθη ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ Πελε Θηγατρὼς Στεφάνου τοῦ Βωτας, σήβηως κύρου Δημητριανοῦ.
Κώδικας ΧρονολογίαScorial. Χ ΙΙΙ.1.
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes ΙΙ, σ. 52- 53.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Πελές, κόρης· του Στεφάνου Βώτα και σύζυγος του Δημητριάνου
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΠελέ, Στέφανος Βώτας, Δημητριάνος.
Ηλικία