Σημείωμα #2948

Αύξων Αριθμός2948
Σημείωμα Χρονολογία24 Σεπτεμβρίου 1420
Σημείωμα’Εγράπτη αυκ' τοῦ Χ(ριστο)ῦ μηνὴ σεπτεβρίῳ ἠς τὰς κδ', ἡμέρᾳ τρήτη, ἑωρτῇ τῆς ἁγίας Θέκλας · ἐγενήθη ἡ κώρη μου ἡ Γουζηρε ἡ κώρη τοῦ Μιτρανοῦ. (f. 208).
Κώδικας ΧρονολογίαScorial. Χ ΙΙΙ.1.
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes ΙΙ, σ. 52- 53.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜιτρανός (Βαφηάς; βλέπε επόμενα σημειώματα)
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση Γουζηρές, κόρης Μιτρανού.
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΓουζηρέ, Μιτρανός
Ηλικία