Σημείωμα #2962

Αύξων Αριθμός2962
Σημείωμα Χρονολογία20 ᾿Ιανουαρίου 1458
Σημείωμακενό
Κώδικας ΧρονολογίαVindob. Phil...........231
Εκδόσεις ΣημειώματοςHunger, Katalog 1, σ. 340- 341.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Αριστοτέλης
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ;
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία