Σημείωμα #2963

Αύξων Αριθμός2963
Σημείωμα Χρονολογία20 Μαρτίου 1458
ΣημείωμαΕτελειώθει τὸ παρὸν βιβλίον ἐν ἔτει ἀπὸ χυ αυνη ἰνδικτ. Ϛ' μηνὸς μαρτίου κ' διὰ χειρὸς ἐμοῦ Ιωάννου ἱερέως Ρόσου τοῦ ἐκ Κρήτης διὰ συνδρομῆς καὶ ἐξόδου τοῦ εὐγενεστάτου καὶ σοφωτάτου ἀνδρὸς κυροῦ Πάλλαντος τοῦ Στρογία περιφαφανοῦς καβαλλαρίου καὶ ἡμετέρου κυρίου ἐν Ενετίαις (f. 247).

έλεγξα δακτυλ Κ
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Ottob. 22 (ἔτ. 1458)
Εκδόσεις ΣημειώματοςFeron- Battaglini, Cod. Ottob., σ. 21.
Χειρογράφου Περιεχόμενο῾Ερμογένους, Προλεγόμενα τῶν ἰδεῶν
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάννης Ρώσος
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΚρήτη, Ρωσία;
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚρήτη, Βενετία, Ρωσία
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματακαβαλλάριος
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία