Σημείωμα #2967

Αύξων Αριθμός2967
Σημείωμα Χρονολογία2 Δεκεμβρίου 1403
Σημείωμα+ Εγο Λανμπερτος Κωντ(ο)στέφανος υιος μακαριου κηρου Στιληανου του Κωντ(ο)στεφανου και υιος κιρας [............] ντε Σανοκ(ερ)ας θιγα[τερα] μακαριου σερ Φιλιππου [ντε Σανο]κερας, αρμαστικα μ[..............] κα[...........] την Λο[ζε] [την θυγα] τερα μακαριου σερ[.................Κα]παδοκα και θιγατερα [............] μακαριας [..............] νετιν [...................] οπου ητο κορι του [....................] Κωντοστεφανου [..................] κατ(α) την ενχρονιαν του Χ(ριστο)υ (αυ? ) μηνι δικεβριου ης τας β' τη κιριακη της εχρονιας της ανοθεν.


βλ 2337, 3. 2337,4. 2337, 5. 2337, 6. 2337, 7.
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 178
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes ΙΙ, σ. 47.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΛαμπέρτος Κοντοστέφανος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚαπαδόκας (Καππαδοκία;)
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματασερ
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγάμος Λαμπέρτου Κοντοστεφάνου και Λοζέ
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΛαμπέρτος Κοντοστέφανος, υιός Στυλιανού Κοντοστεφάνου και .........ντε Σανοκέρας, θυγατέρας σερ Φιλίππου ντ
Ηλικία