Σημείωμα #2968

Αύξων Αριθμός2968
Σημείωμα Χρονολογία1 Φεβρουαρίου 1404
Σημείωμα+ Εγενισεν η (γυνεκα ?) μου [Λοζε?] θυγατερα μακαριου [......... ] ης Κα παδοκα την εχρονιαν του Χ(ριστο)υ αυδ' μινι φεβρουαριου ης την α' την κορι μου την Τζοβια(ν) [...................] νεφοτηστ [.........................] την νη χρᾶ [.......................] ης τας β[............] ορες τις νικτου

βλ 2337, 3. 2337,4. 2337, 5. 2337, 6. 2337, 7.
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 178
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes ΙΙ, σ. 47.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς(Λαμβέρτος Κοντοστέφανος)
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση Τζοβίας, θυγατρός Λοζέ και Λαμβέρτου Κοντοστεφάνου
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΤζοβία, Λοζέ, Λαμβέρτος
Ηλικία