Σημείωμα #2971

Αύξων Αριθμός2971
Σημείωμα ΧρονολογίαΑὔγουστος 1404
ΣημείωμαΤὸ παρὸν βιβλίον ἐδώθη τῷ τιμιωτάτῳ ἐν ἱερομονάχοις κῦρ Μελετίῳ χάριν ψυχῆς καὶ ὠφελείας παρὰ τοῦ τιμιωτάτου ἐν μοναχοῖς κῦρ Δανιὴλ τοῦ Τυφλοῦ τοῦ εἰς τοῦ ᾿Ακαπνίου μηνὶ Αὐγούστῳ ἰνδος ιβ' Ϛ ιβ' ἔτους ἐπὶ τῆς βασιλείας τῶν εὐσεβεστάτων ἡμῶν βασιλέων ᾿Ιωάννου καὶ Εἰρήνης τῶν Παλαιολόγων. + ὁ Κανστρήστος. (στο τέλος)έλεγξα δακτυλ. και ινδ.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. ᾿Εσφιγμένου 91 (15ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Λάμπρου, Αγ. ῎Ορος, Α, σ. 181. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 98. PLP 5137.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΙωάννου του Σχολαστικού Κλίμαξ
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΚανστρήστος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΘεσσαλονίκη
ΙδιότηςΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
ΜονήΜονή Ακαπνίου, Θεσσαλονίκη
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουχάριν ψυχῆς καὶ ὠφελείας Δανιήλ Τυφλού
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία