Σημείωμα #2970

Αύξων Αριθμός2970
Σημείωμα Χρονολογία7 Αὐγούστου 1405
Σημείωμα+ Ετελευτ(ησεν) η μ(η)τ(ε)ρ(α) καμωυ Λανμπερτου του Κωντ(ο)στεφανου η κηρα Ηωυλ[..............] ντε Σακθερας θηγατερα μακαριου σιρ Φιλιππ(ου) ντε Σακθερας οπια ετελευτησεν την αυτ(ην) εχρ(ο)ν(ιαν) αυε' του Χ(ριστο)υ μηνι αυγουστου τη ζ ημ(ε)ρ(α) παρασκεβη δηλος τοπων παρακαλο τον Θ(εο)ν οπ(ου) να βα[λη την] ψυ[χην] [..................] λαν τ(ης ) ης τον παραδισο και οι τις να τ(α) διαβαση τα αυτ(α) γραμματ(α) να την μακαριζη ηπια εταφη ης την Σιλικον (ιν ?) στο μοναστηρη τον αγιον αποστολον.

βλ 2337, 3. 2337,4. 2337, 5. 2337, 6. 2337, 7.
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 178
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes ΙΙ, σ. 47.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΛαμβέρτος Κοντοστέφανος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΣιλικόνη
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
ΜονήΜονή αγίων Αποστόλων Σιλικόνης
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Ηωυλ[.....] ντε Σακθερας, θυγατερα σερ Φιλίππου ντε Σακθερας, μητέρα Λαμβέρτου Κοντοστεφάνου
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΦίλιππος ντε Σακθέρας
Ηλικία