Σημείωμα #2977

Αύξων Αριθμός2977
Σημείωμα Χρονολογία᾿Αρχές 15ου αἰ.
ΣημείωμαΤῷ πανιερωτάτῳ καὶ θεοτιμιτων ἐπισκώπ(ῳ) Σολίας πρωέδρου μιτρωπόλεως καὶ ἐνορύας Λευκωσίας καὶ αὐθέντι ἡμῶν πολλὰ τὰ ἔτι · δέσποτα εὐλώγησον · καὶ παρακαλῶ τὸν Θε(οῦ) ὅτι νὰ σε εὕρυ εἱ ταπηνὶ μου γραφεὶ ἐν ὑγίᾳ καὶ χαρᾷ μεγάλει (f. 110v).

Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 401
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes, σ. 34- 35.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΣολία, Λευκωσία
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαπρόεδρος μητροπόλεως και ενορίας Λευκωσίας
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία