Σημείωμα #2978

Αύξων Αριθμός2978
Σημείωμα Χρονολογία᾿Αρχἐς 15ου αἰ.
ΣημείωμαΠρὸς τὸν ἐντιμώτατον ἄρχοντα καὶ ἀφέντι ἡμῶν τὸν (καβαλλάρη ? κυρ ?) τὼν μεσὺρ (Θωμᾶ ?) Μπούστρου (f. 111).

Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 401
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes, σ. 34- 35.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία