Σημείωμα #3

Αύξων Αριθμός3
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 861-862
ΣημείωμαΤριὰσ μονὰσ ἁγία, εὐχαῖσ καὶ πρεσβείαισ τοῦ ἀποστόλου σου ματθάιου. καὶ τοῦ ἁγιωτάτου ϊωάννου ἀρχιεπισκόπου κωνσταντινουπόλεως οῦ χρυσοστόμου, τὸ πικρὸν ἕλκοσ τῶν ἁμαρτιῶν μου ϊἀσαι· τοῦ τε κτησαμένου καὶ γράψαντος τὴν ἱερὰν ταύτην καὶ ψυχοφελῆ βίβλον ἐυσταθίου ἐλαχίστου καὶ ταπεινοῦ μοναχοῦ· Εγραφη δε καὶ ετελειώθη καὶ σωτηριώδησ ἁύτη βίβλοσ ἐν τῷ Ϛτο ἔτη. ἐν τῆ ἐνδεκάτη ϊνδικτιονη · ἐν τῆ μονῆ τῆσ ἁγίασ ἄννησ τῆσ διακειμένης ὑπὸ τῶν τῆσ βυθινίασ μερῶν ἐν τῇ ενορία τῆσ Κίου. ἐπὶ τῆσ ἐξοριαστοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου ϊγνατίου·
Κώδικας ΧρονολογίαΜετεώρων Μεταμορφώσεως 591
Εκδόσεις ΣημειώματοςΒέη, Χειρόγραφα Μετεώρων, Α', σ. 621-625. Βέη, Un manuscrit, σ. 52 κ.εξ. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 122-123.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου αἱ ὑπ᾿ ἀριθμ. με' - ἑρμηνευτικαί ὁμιλίαι εἰς τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιον.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚίος, Κωνσταντινούπολη, Βυθινία
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαπατριάρχης Ιγνάτιος
Μονήμονή αγίας Άννης
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙγνάτιος, Ιωάννης, Χρυσόστομος, Ευστάθιος
Ηλικία