Σημείωμα #4

Αύξων Αριθμός4
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 877-878
ΣημείωμαΑ) Εν ονόματι τῆς ἁγίας ἀχράντου καὶ ζωαρχικῆς τριάδος, π(ατ)ρ(ὸς) καὶ ὑ(ιο)ῦ καὶ ἁγίου πν(εύματο)ς. ἐγράφη καὶ ἐτελειώθη τὸ παρὸν ψαλτήριον κελεύσει τοῦ ἁγίου καὶ μακαρίου π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Νῶε, προέδρου τῆς φιλοχρίστου μεγαλοπόλεως Τιβεριάδος. ἔτους κόσμου Ϛτο ἰνδ(ικτίωνος) ια. χειρὶ Θεοδώρου ἐλαχίστου διακό(νου) τῆς ἁγίας Χ(ριστο)ῦ τοῦ θ(εο)ῦ ἡμῶν ᾿Αναστ(άσεως). ῞Οσοι οὖν ἐντυγχάνετε, εὔξασθε ὑπὲρ τῶν κατεργασμένων καὶ ἐργασαμένων εἰς δόξαν θ(εο)ῦ

Β) Πρέποντα κοσμον τω θεηδοχω ταφωι Τετευχε την δε λαμπραν υελουργιαν Θωμᾶς μονάζων ζωγράφος δαμασκόθεν.

Κώδικας ΧρονολογίαLeninop. 216
Εκδόσεις ΣημειώματοςGrandstrem, Katalog, VV 16 (1959) σ. 234. Rahlfs, Verzeichnis, σ. 224, 359, 392. Βέη, Un Manuscrit, σ. 64. Παπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, σ. 712. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 123.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεόδωρος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμιαλίμνη Τιβεριάδα
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα πρόεδρος Τιβεριάδος
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
ΝαόςΝαός Αναστάσεως
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΜε βάση τον Παπαδόπουλο-Κεραμέα, το σημείωμα χρονολογείται μεταξύ των ετών 861 και 862. Έχει σχήμα όγδοον και είναι γραμμένο με κεφαλαία γράμματα.
Όνομα, ΕπώνυμοΘεόδωρος, Νώε
Ηλικία