Σημείωμα #3058

Αύξων Αριθμός3058
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1435
Σημείωμα᾿Αντώνιος ὁ ᾿Αθηναῖος, ὁ καὶ λεγόμενος Λογοθέτης ταύτην τὴν βίβλον εἶχα ἀντιβόλεον καὶ ἀντέγραψα ὅμοιον ταύτης, ἔτους ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, αυλε', γραφὲν εἰς τὴν πόλιν Σιένα . (εν αρχή)

Κώδικας ΧρονολογίαFirenze, Laurent. 9, 69 (ἔτ. 1435)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBandini, Cat. Laurent., Β, 628. Λάμπρου, ᾿Αθηναῖοι, σ. 21- 23. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 32. PLP 15019.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠολυβίου, ᾿Ιατρική συγγραφή
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΑντώνιος Λογοθέτης ο Αθηναίος
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΑθήνα, Σιένα
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΑθήνα, Σιένα (Ιταλία)
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία