Σημείωμα #3059

Αύξων Αριθμός3059
Σημείωμα Χρονολογία22 Νοεμβρίου 1435
Σημείωμα῟Ωδε πέρας λάβεν ἱστοριῶν Πολυβίοιο βίβλος
ἥνπερ ᾿Αθηναῖος γεγραφὼς ᾿Αντώνιός ἐστι
Φιλέλφου δ᾿ἀναλώμασι τοῦ Φραγκίσκοιο κλῆσιν.
᾿Ετελειώθη μηνὶ νοεμβρίου κβ' ἔτους ἀπὸ τῆς Χριστοῦ
γεννήσεως αυλε', ἐν Σήνῃ τῆς Τυρρηνίας (εν τέλει)

Κώδικας ΧρονολογίαFirenze, Laurent. 9, 69 (ἔτ. 1435)
Εκδόσεις Σημειώματος Bandini, Cat. Laurent., Β, 628. Λάμπρου, ᾿Αθηναῖοι, σ. 21- 23.Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 32. PLP 15019 και 29803
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠολυβίου, ᾿Ιατρική συγγραφή
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΑντώνιος Αθηναίος (Λογοθέτης)
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΑθήνα
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΑθήνα, Σήνη- Σιένα, Τυρρηνία (Ιταλία)
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία