Σημείωμα #3060

Αύξων Αριθμός3060
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1435
Σημείωμα῎Ετους αυλε' (f. 271).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 108 (1435)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, σ. 74- 75.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγελιστάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία