Σημείωμα #3070

Αύξων Αριθμός3070
Σημείωμα Χρονολογία9 ᾿Ιανουαρίου 1437
Σημείωμα+ ᾿Εκοιμήθη ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ ἀνεψιὸς μου κὺρ ᾿Ιωάννης ὁ Λεοντάρης ἐν τῆ Σηλυβρίᾳ κατὰ μήνα ᾿Ιαννουάριον τῇ θ' ἰνδικτιῶνος ιε' ἔτους Ϛ με ω καὶ ἐτάφη ἐν τῇ μονῇ τοῦ Προδρόμου ἐν τῇ Σηλυβρίᾳ.
Κώδικας ΧρονολογίαΕἰκοσιφοινίσσης 265
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 156.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς(Θείος Αντωνίου Λεοντάρη)
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΣηλυβρία
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
ΜονήΜονή Ιωάννου του Προδρόμου, Σηλυβρία
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Ιωάννου Λεοντάρη
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης Λεοντάρης
Ηλικία