Σημείωμα #3071

Αύξων Αριθμός3071
Σημείωμα Χρονολογία14 Φεβρουαρίου 1437
Σημείωμα+ ᾿Εκημήθη ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης Ναυπάκτου κῦρις Μαρτύριος ἐπὶ ἔτους Ϛ με' ἰνδικτιῶνος ιε' μηνὶ φεβρουαρίῳ ιδ' ἡμέρᾳ ε' καὶ ὥρᾳ ἕκτῃ τῆς ἡμέρας (f. 4r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 194 [57]
Εκδόσεις ΣημειώματοςΣακκελίωνος, ᾿Εθν. Βιβλ., σ. 36. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 156.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΝαύπακτος
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαμητροπολίτης Ναυπάκτου, Μαρτύριος
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Μαρτυρίου, μητροπολίτη Ναυπάκτου
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΜαρτύριος
Ηλικία