Σημείωμα #3072

Αύξων Αριθμός3072
Σημείωμα Χρονολογία11 Μαΐου 1437
Σημείωμα+ τη αυτη ημε(ρα) ἐκοιμη(θη) ο δουλ(ος) (του) Θ(εο)υ Νικοδημος (μον)αχ(ὸς) · καὶ μνή-|σθητι αὐτοὺ Κ(ύρι)έ ἐν τῆ βασιλεία (σ)ου ἔτους Ϛου ου μου εου· — (f. 80v)Κώδικας ΧρονολογίαΤραπεζοῦς, Μονῆς ἁγ. Γεωργίου Περιστεριώτου 12 (13ου- 14ου αιώνα)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBryer, Obits, σ. 133.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Νικοδήμου
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΝικόδημος
Ηλικία