Σημείωμα #3078

Αύξων Αριθμός3078
Σημείωμα Χρονολογία22 Μαρτίου 1438
Σημείωμαδόξα χ(ριστ)ῶ τῶ θ(ε)ῶ τῶ δεί|ξαντι τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ τέλος· | ὁ χ(ριστὸ)ς αὐτὸς ἐστὶν ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ | τέλος· τὸν ἔχον (sic) τὸν γρά|ψαντα χ(ριστ)ὲ μου σῶσον· || ἐτελειώθη ἐπὶ ἔτους Ϛ | μϚ' ἰνδ. α' μην(ὶ) μαρτ(ίω) κβ'. ἡμέρα (ρ ὸἷ λλ) σαββάτω (f. 261v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Chis. 44 (R VII 53)
Εκδόσεις ΣημειώματοςFranchi de’Cavalieri, Chisiani, σ. 91.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠαρακλητική. Τριώδιον. Πεντηκοστάριον, κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία