Σημείωμα #3079

Αύξων Αριθμός3079
Σημείωμα Χρονολογία26 ᾿Ιουνίου 1438
Σημείωμα... δόπουλ(ος) · καὶ μνησθείη αὐτὸν Κ(ύριο)ς ἐν τῆ βασϊλει(α) αὐτου (ἡμέρα) ε' ετους Ϛ μϚ' (ἰνδικτιῶνος) α' (f. 145v).


Κώδικας ΧρονολογίαΤραπεζοῦς, Γεωργίου Περιστεριώτου 12 (13ου -14ου αιώνα)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBryer, Obits, σ. 136.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος (;) (παπα)δόπουλου (μήπως πρόκειται για συναδελφό;)
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο...δόπουλος (παπαδόπουλος)
Ηλικία