Σημείωμα #3080

Αύξων Αριθμός3080
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιούλιος (; ) 1438
ΣημείωμαΤέλος τῶν καλῶν Θεῷ χάρις · μετὰ Θεὸν τέλος τε τῶν γεγραμμένων. ᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν Τυπικὸν πόθῳ καὶ ἐξόδου καὶ διὰ χειρὸς Γεωργίου ἱερέως τοῦ Μακεδόνος ἔτους Ϛ μϚ ἰνδ. α' ἀρισκομένης ἐν μηνὶ τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Μαρίνης (f. 278v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας Λ 92
Εκδόσεις ΣημειώματοςΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 280. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 81. PLP 16337
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤυπικόν
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓεώργιος Μακεδόνας
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΜακεδονία
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΜακεδονία
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία