Σημείωμα #3084

Αύξων Αριθμός3084
Σημείωμα Χρονολογία᾿Απρίλιος 1439
ΣημείωμαΤέρμα ὦδ᾿ ἔλαχεν ἡ παροῦσα βίβλος μηνὶ ᾿Απριλλίῳ α, ἰνδ. β ἔτους Ϛ μζ. (στο τέλος του πρώτου μέρους)
Κώδικας ΧρονολογίαMadrid, Acad. Hist., Est. 11 gr. 2a, no 37
Εκδόσεις ΣημειώματοςGraux- Martin, Espagne, σ. 10.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΛεξικόν. Μοσχοπούλου, ᾿Ονομάτων ἀττικῶν συλλογή
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία