Σημείωμα #3085

Αύξων Αριθμός3085
Σημείωμα Χρονολογία22 Μαΐου 1439
Σημείωμα+ Μετεγράφη ἐκ τοῦ αὐτοσχεδίου, μέσον τῆς νεὼς Φιλίππου Μπβενίου τοῦ ᾿Αγκωνιτάνου, ᾗ καὶ ἐπέβην σὺν θεῷ ἀπᾷραι εἰς τὴν πατρίδα, ἀναχθέντων ἡμῶν ἐξ ᾿Αγκῶνος τῇ ια' μαίου, ἡμέρᾳ τῆς ἑβδομάδος β', περὶ ἑσπέραν. ᾿Ετελειώθη δὲ τὸ παρὸν, πλεόντων ἡμῶν ἀντικρὺ Δυῤῥαχίου, κατ᾿αὐτὸν τὸν ᾿Αδρίαν κόλπον ἐγγὺς μικρὸν κατωτέρω τῆς νήσου Σαζαίνης νῦν καλουμένης, τῇ κβ' τοῦ αὐτοῦ μηνὸς Μαίου, τῆς β' ἰνδικτιῶνος, ἡμέρᾳ παρασκευῇ περὶ ἑσπέραν, ἐν ἔτει Ϛ μζ' ἀπὸ κτίσεως κόσμου, ἀπὸ δὲ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας αυλθ'. Δέσποινά μου, θεοτόκε, βοήθησόν με μέχρι τέλους· ᾿Αμήν.
+ ῾Ο νομοφύλαξ ᾿Ιωάννης διάκονος ὁ Εὐγενικὸς· +
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 2075 (1439)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, Σάσων, σ. 59.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάννης Διάκονος Ευγενικός
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΑγκών (Ιταλία)
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΑγκών (Ιταλία), Δυρράχιον, Ανδριανούπολη, Κόλπος Ανδριάς, νήσος Σαζαίνης
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματανομοφύλαξ
Εκκλησιαστικά Αξιώματανομοφύλαξ;
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΦίλιππος Μπβένιος Αγκωνιτάνος
Ηλικία